Foro- Ciudad.com

Orba - Alicante

Poblacion:
España > Alicante > Orba
15-01-16 17:50 #12979603
Por:Orbense

Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
A vorem com son les festes d´enguany que les fa l´ajuntament osiga compromis si respeta lo que volem la majoria del poble o fa les festes segons la seua ideología que es gastaseu tot an música independentista rock segons diuen ells.

Perque lo que volem la majoria del poble son bones orquestes,bons bous i bona mascleta i castell en maig i no que es gaste en música politisa i tingen que llevar dines de una orquesta bona o dels bous que porten tambe el doble de gent.Domes pel caprixo dells que no repetan lo que safet sempre.
Puntos:
21-01-16 17:41 #12980974 -> 12979603
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Aspere que no fajen com als de lany passat que van llevar dines del Castell per a fer al musical.Ara siguemt com son els de compromis no matrañaria que lleven dines del bous per a fer música independentista coneguent les bovaes que fan no mastrañaria o que liu diguen de organizarlos a gent de fora del poble que perlomenos a mi i molta gent del poble no mos parexeria be.
Puntos:
21-02-16 16:44 #13005715 -> 12979603
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Segons he sentit dir, enguany no fan bous ambolats, i la setmana taurina no l'organitza l'associació taurina.
Puntos:
25-02-16 15:25 #13006649 -> 13005715
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
A mi man dit tambe que no els fa lassociacio taurina perque donaven pocs dines pera fer els bous i que segurament eu fara gent de fora i lo dels bous embolats no he sentit res pero no mastrañaria la gentola de compromis vol llevaro tot.
Puntos:
27-02-16 22:51 #13007371 -> 13006649
Por:maldito

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
La asociación taurina de Orba durante el 2016 no realizara ningún acto taurino en nuestra localidad.

El tema económico no es el principal motivo por el cual la asociación taurina de Orba no colabore con la organización de las fiestas taurinas del pueblo.
Puntos:
28-02-16 00:58 #13007443 -> 13007371
Por:Uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Quin es el principal motiu segons dius, maldito
Puntos:
28-02-16 12:51 #13007510 -> 13007443
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Si que es per l´economic perque yo he sentit dir que volien els de l´ajuntament(compromis) baxar el presupost respecte a lany passat i l´ajuntamnet domes te 60.000euros per a festes o siga pocs dines per a fer festes.
Puntos:
28-02-16 19:31 #13007590 -> 13007510
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Ja estem igual que fa uns anys, no havien festers, l'ajuntament va organitzar les festes, com tenien pocs diners com enguany, els bous no ho varen fer l'associació taurina, i varen fer cartells de protesta.
Aixina enguany toca lo mateix, criticar fer cartells i tirar pen terra els bous.
HO NO?
Puntos:
28-02-16 21:20 #13007629 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Exe any si que els va fer lassociacio perque lajuntament donava mes dines que ara.L'any que no es van fer ells va ser el 2011 que era fester el señor tinent alcalde.
Puntos:
28-02-16 22:59 #13007657 -> 13007590
Por:aorbaz

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
El principal motiu per a que no organitze enguany l'ATO els bous és econòmic. L'ATO demanava 29000€ i l'Ajuntament digué que són massa diners i no podia arribar ahí. Melissa dixit.
Puntos:
29-02-16 00:12 #13007691 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
An menos dines nos podran fer que tot no sera pel bou segurament la major part semba an metges, la grada, seguros...si es fa en menos dines no valen res son tipo: tarbena, benidoleig, beniarbeig.
Puntos:
29-02-16 00:35 #13007705 -> 13007590
Por:agarralbou

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Ya podeu pegarli voltes a la burra tot lo que vullgueu; compromis y els atres "companys (val.companyers)" seus tontets utils del nazionalcatalanisme, faran lo que els seus "santets" del dalt/nort els manen que en este cas será el aufegament dels bous per que, en la seua ignorancia histórica, traguen que son festa naixcuda en "la meseta" y que a mosatros mos ha vingut importá (lo de que el animalet patix va per atre costat). Reduïr eixes subvencions y pujar atres a homenages de piriflauters/poetimerdes catalanets es lo que toca en partits allumbrats/subvencionats desde catalunya (bloc-cumprumis) y els atres despersonalisats/venuts (pspv, podemiojoculets,...) criats en universitats compraes per, entre atres, l'honorablA PUJOL y la fam dels castellans per abolir la nostra realitat lliteraria y histórica. No vos enganyeu, mireu Mallorca y voreu lo que mos espera si no mos despertem, si no li plantem cara a les panderaes que mos plouen desde catalunya y la meseta, o MadriZ. Mos volen trocejar pera despuix/despues menjar,... y estan canseguinto.
Puntos:
29-02-16 15:59 #13007799 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
I a vorem les orquestes que mos porten perque si volen portarne de bones no poden gastaseu tot an música independentista que es lo que voldrien ells tipo com les festes del 2011.Perque axo a la majoria de la gent del poble no mos agra i la mascleta i els castells de maig i orbeta a vorem que fan i si van a alguna provesor será un milacre perque an lo cerrils que están que domes volen fer lo que els agra a ells.
Puntos:
29-02-16 19:44 #13007846 -> 13007590
Por:maldito

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
En l'any que no hi havia festers l'Associació Taurina d'Orba sí que col·laborà en l'organització de les festes, fou en l'any 2011 quan l'ATO no organitzà les festes.

Els cartells tan sols explicaven al poble d'Orba que en els diners que l'ajuntament volia fer els bous no es podien fer, d'igual forma s'explicà en la reunió informativa celebrada en la Casa de la Cultura que es féu el mateix any. -D'igual forma es comunicà aquest Ajuntament que era impossible i seguim reafirmant-nos i es demostrara que teníem raó. D'això, estem segurs.

Aquest any el motiu que a l'Associació Taurina d'Orba molesta és que des del M.I. Ajuntament buscà pressupostos a esquenes nostres, sense comunicar-nos en cap moment la seua decisió i tindre que assabentar-se per terceres persones. Tracten com si aquesta Associació fou una empresa a l'ús, tot el contrari; de les poques associacions que treballen durant tot l'any per fomentar la cultura taurina i que el poble d'Orba siga reconegut com un dels millors en l'àmbit taurí, repercutint en l'economia del poble.

Aquest motiu i forma de treballar ha sigut el mateix que en 2011, amb l'antic govern, pocs canvis en les gestions (almenys en les que en pertoquen a mi).

Com bé reflecteix el document amb registre d'entrada que envià l'Associació Taurina a l'Ajuntament, on queda clar el motiu principal i no d'altres que volen reflecteix números...
Això a titol personal: Hi ha diners per al que volen... tot l'any en festetes, però a mi les festes que m'agraden són les de Maig i les d'Agost. Pareix que per aquestes no hi ha diners i per d'altres sí. Reflexioneu, jo ja ho tinc clar.
Puntos:
01-03-16 00:34 #13007930 -> 13007590
Por:agarralbou

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
La millor carta que tenen pera juar a abolir y aufegar els bous (seguint les directrius catalaneres) son:

1a. tallar les subvencions a dita festa alegant falta de presupost.

2on. Inocular en la societat (fent us de la propaganda docent) un despreci a tota excibició en la que s'utilicen animals: corregudes de bous, circos, parcs tematics, zoos, etc..(Ahi tenim els podemites "ojoculerets" aliats dels Compromis-votos).

3a. en la primera y la segon, donarse de "progres" salvaors del mal de castilla" engenollansanse y deixant vorer en el seu cap a la altura de la cintura del catalanisme.

Els moments que mos toca viurer als valencians son molt crucials per el nostre futur y el dels nostres descendents. ¿anem a continuar mirant cap a atre costat?,¿anem a continuar deixanmos manipular per gobernants mesetaris com PPCV, PSPV, EU, VOX, o gobernants catalanerets com Bloc, Compromis, Ciudatans, Podemos..? ¿no podem d'eixar de ser ells y comnesar a ser MOSATROS?.
Puntos:
01-03-16 09:26 #13007960 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Ben negres es presenten enguany les festes d'agost
Puntos:
01-03-16 17:01 #13008057 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
I les de maig tambe.Menuda brutea de festes mos asperen i lajuntament gastanse els dines en festetes no tenen vergonya i damunt la majoria dexes festetes les fan pels de l´ojo del agua.
Puntos:
03-03-16 19:27 #13008671 -> 13007590
Por:bar isabel

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Bueno en un principi tinc entes que si que hi ha bou embolat. pero la senyora Marisa esta dona que anava a la llista del compromis en el numero 9 esta fent tot lo posible per al que el lleven. com forme li podreu vorer al seu Facebook. ara en derigix a voste senyora Marisa igual que molts de nosaltres no ens agrada el mercat del auwraba tampoc ens agrada l'escola del ojo del agua i moltes coses mes nosaltres eu respetem con que voste respetamos a nosaltres. si te algun problema ves algún sicólogo. pero deixamos tranquils. bueno que tingao un bon fin de semana familia
Puntos:
03-03-16 21:03 #13008699 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Bar Isabel, no estic conforme en la forma (ir al sicólogo), pero si en el contingut de lo que has dit.
El millor demócrata es aquell que respeta les idees i els sentiments dels demés, pera que respeten els seus.(Asó va per tots aquells que volen llevar els bous embolats)
Puntos:
04-03-16 15:07 #13009222 -> 13007590
Por:Miguel Rumbo

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Bon dia a tots i totes, ja fea temps que no em pronunciava per ací.

Veig que hi han coses que han cambiat, com el format de la web, i d'altres que no, com orbense.

Respecte a lo dels bous, ja en 2011 es va demostrar que com l'associació taurina no hi ha ningú que puga igualar amb organització i calitat dels bous.

Aquest any l'ajuntament ha pres la decisió de no comptar amb la col·laboració de l'associació taurina, és una decisió que no comparteixo però que hi ha que respetar. Espere el mateix per part de l'ajuntament i que no conté mentides com ja van fer els del PP en 2011. Que per eixe motiu va tindre que fer l'associació els cartells i l'assamblea informativa per explicar les veritats.

Ara bé, la decisió ja està presa i espere que ho hagen pensat bé, perquè les festes d'agost porten molts beneficis al poble, i els bous més que qualsevol altra actuació de les festes.
També espere que respeten la voluntat del poble, i en les festes d'agost haja entrades, soltes i bous embolats, i se que aquesta és la voluntat del poble, perquè en els inicis de l'associació, a principis dels 2000, jo ja em vaig encarregar de fer enquestes a tots els cadafals del poble per a que l'associació poguera millorar i donar-li al poble lo que el poble vol.

Entrades, soltes i bous embolats, mati, vesprada i nit
Puntos:
04-03-16 15:48 #13009230 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Perdona que el diga pero la Comissio de festes del 2011(que tambe estaba el señor tinent alcalde que no li agraen els bous) tambe va tindre part de culpa perque ells tambe volien baxar el presupost tauri per a fer musica independentista.
Puntos:
04-03-16 18:44 #13009261 -> 13007590
Por:aorbaz

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Que es faça una consulta popular, com s'ha fet en altres pobles i que el veïnat decidisca què és el que vol.
Puntos:
05-03-16 00:54 #13009318 -> 13007590
Por:maldito

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Aleshores eixiria molt de bou i de qualitat.

Si les consultes són com les d'Ondara: 284 persones, penses que això representa el poble d'Ondara?(algunes d'elles no eren del mateix poble). Eixa consulta en quina validesa es va fer?

Silla? On es manipularen les votacions quan guanya que feren 8 dies de bous?

Aldaia? On es manipula la pregunta perquè el poble no ho entenguera. Després d'eixir un resultat l'ajuntament féu el que li va vindre de gust?

Mira, resulta que l'única que fou legalment, en el poble de Chella, va i guanya els bous.

Si estem en un país democràtic, hi ha alguna cosa més bonica que hi haja democràcia, és a dir, que hi haja bous, que hi haja processons, que hi haja rock independentista, que hi haja orquestres, disco-mòbils, cercaviles...

Perquè moltes de les coses que es fan en festes i fora de festes a mi no m'agraden i no faig una consulta perquè es lleve.

Perquè jo trobe que ningú de l'Associació Taurina d'Orba té cara de maltractador i des d'algun sector pareix que ens vulguen taxar d'això.
Puntos:
05-03-16 00:56 #13009319 -> 13007590
Por:agarralbou

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Molt te d’estirar la corda de l’associació taurina pera que Compromís no obedixca , per un costat les ignorantes y sectaries directrius antitaurines orquestaes desde els seus promotors, ídols, santets de fora/dalt (CIU & Company.cat) y l’atre costat pels seus nous adversaris "amiguets”-“Podemojitos”, que apuntapala estan absorbint els seus vots y "pocs-cervells", a nivell regional, provincial y, seguret que en les próximes locals d’Orba y majoria de municipis, puix estos últims estan multiplicanse més quels polls del sobaco de una rata de la escombrera.
Puntos:
06-03-16 22:41 #13009671 -> 13007590
Por:aorbaz

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Que es faça una consulta ben feta i no les parides que han fet en eixos pobles que tu has dit.
Puntos:
08-03-16 13:13 #13010006 -> 13007590
Por:Miguel Rumbo

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Pero 1 consulta per a que?
Puntos:
08-03-16 19:08 #13010073 -> 13007590
Por:aorbaz

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Home Rumbo, supose que per a preguntar si el poble d'Orba vol o no vol bous. O quina clase de bous vol. Això clar, s'hauria de parlar per a fer la pregunta ben feta i ben clara. Per a bé o per a mal, de moment, no faran enguany bou embolat ni encaixonat a Ondara, Xàbia i Poble Nou.
T'he contestat, però sabent què la teua pregunta em sembla un poc ingènua. T'ho dic sense cap maldat. Salutacions.
Puntos:
09-03-16 00:26 #13010177 -> 13007590
Por:maldito

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Peró també es podrien fer altres consultes, no sols una de taurina. Aprofitar perque hi han altres temes que es poden consultar.

En Ondara, Xàbia i Poble Nou no es fara bou embolat i encaixonat en contra de la voluntat de la gent del poble. A sigut prohibit de forma dictatorial pels politics. Resulta que en democracia i prohibint nomes agafem el mando.
Puntos:
09-03-16 10:18 #13010207 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Vatge home, resulta ser, que els que es fan la boca gran digent que son democrates progresistes lliberals, se transformen en fascistes dictatorials represius quant agafen el poder, prenent decisions en contra la voluntat del poble, i de les seves tradicions.
Puntos:
09-03-16 15:00 #13010286 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
A vorem les orquestes que mos porten perque sin porten de chichinabo els que monten barra no guanyaran dines ni per a pipes com no sas pavilen a fes sopaes i dinaes o algo mes no se com au tindran.
Puntos:
09-03-16 19:12 #13026594 -> 13007590
Por:Miguel Rumbo

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Però realment fa falta fer la consulta dels bous? Sols tens que anar al c/ major en qualsevol actuació taurina.
El que hi ha que fer és mirar que es pot millorar per al poble i deixar estar lo que funciona i funciona molt bé
Puntos:
09-03-16 23:51 #13026822 -> 13007590
Por:agarralbou

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Estic d'acort; asoles fa falta vorer un dia de bous, en practicament tot el poble, pares, uelos, fills, nets, amics, cuadrilles, coneguts,...tots junts charrant, intercambiant opinions, saludanse despues d'un any (o més) y disfrutant tots d'una agermanor que asoles es dona eixa semana de bous.

¿Quina consulta pot ser més fiable que eixa foto?.
Puntos:
11-04-16 14:32 #13093933 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
A vorem quines orquestes mos porten ara maig domes que no siguen de chichinabo prou en referixc a tipo tormos,sagra i algun poble mes i que mos fan el dia de la mare de deu.I tambe avorem com es la mascleta i el Castell.
Puntos:
14-04-16 20:24 #13094985 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Algu sap quines orquestes van a dur pera festes de maig?
O enguany les festes seràn a base de fer firetes i actes de col.lectiu del Ojo del agua?
Puntos:
15-04-16 14:47 #13095177 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Lo unic que es sap es que els festers de lany que ve el dia 30 de abril porten una orquesta segons posa el seu Facebook i a una pagina que es diu orkestas.com posa que ve la Titanic exe dia, pasaora pero no molt bona.A vorem lo atre com será.
Puntos:
15-04-16 17:25 #13095217 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Si els festers de l'any que ve, porten una orquesta pagantla ells, tindriem que ajudarlos a pagarla consumint en la barra, pera que l'any que ve pugen fer bones festes.
Puntos:
19-04-16 14:57 #13100927 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
A vorem cuan mos posen les llums de festes per el Carrer Denia,Plasa España i Carrer Major les de nadal van tardar prou a posarles i en van posar menos que atres anys i avorem quines orquestes mos porten no diuen res.
Puntos:
19-04-16 14:59 #13100928 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
A i quina pirotecnia mos porten que tampoc huan dit.
Puntos:
20-04-16 22:19 #13101310 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Pero segur que van a fer festes?
Puntos:
21-04-16 15:04 #13102287 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Trobe que si no van dir que nivien 60000euros per a festes als seu presupostos. Riendote Remolon Remolon Riendote
Puntos:
27-04-16 08:56 #13103589 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Ja estem a les portes de les festes de maig,algú sap al final quines orquestes duen enguamy?
Puntos:
27-04-16 09:54 #13103608 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
En la pagina web ORKESTAS.COM acabe de vorer aso:
30/04/2016 Orquesta Titanic Orba
06/05/2016 Orquesta Erosion Orba
07/05/2016 Grupo Orquesta Nashville Orba
Puntos:
27-04-16 14:35 #13103654 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Menos la del dia 30 que la paguen els festers de lany que ve les demes no les conex nisa tia.A la guia marina alta esta el programa de festes i no fan mascleta si no hue llejit mal quin desastre de festes enguany.
Puntos:
27-04-16 23:09 #13103765 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
He vist el programa de festes en la giua marina alta, i vec una falta de consideració i de respete,no dir que la orquesta del dia 30 esta pagada per els festers del 2017, en els diners dels demes se fiquen enguany les medalles.
Puntos:
06-05-16 14:06 #13113898 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Quin desastre de organitzacio de festes el dissabte passat posava al llibre rebolteig de campanes i solta de tronaors i no es va fer i hui tampoc
Puntos:
17-05-16 14:51 #13140751 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Com heu trobat les festes de maig? Yo les he trobaes prou fluxes llevant la orquesta del dissabte i el Castell.
Puntos:
30-05-16 18:14 #13151630 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Pagina de orkestas.com fica aso:
30/07/2016 Orquesta Genesis Orba Alicante / Alacant
02/08/2016 Orquesta Mónaco Orba Alicante / Alacant
06/08/2016 Grupo Matrix Band Orba Alicante / Alacant
Puntos:
31-05-16 18:03 #13153041 -> 13007590
Por:maldito

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
I dumenge 31 i dijous 4?
Puntos:
31-05-16 18:31 #13153048 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Exos dies no eu posa i algún listo ha posat orquestes apart dexes que no venen.
Puntos:
31-05-16 18:34 #13153051 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Pero el dijous fent les festes compromis segurament faran musica independentista que els agra molt a ells.
Puntos:
03-06-16 08:59 #13154088 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Tornant a vorer la pagina de Orkestas.com quina sorpresa me he trobat:

30/07/2016 Orquesta Genesis Orba Alicante
31/07/2016 Grupo La Tribu Orba Alicante
01/08/2016 Orquesta La Fiesta Orba Alicante
01/08/2016 Orquesta Pato Daniel Orba Alicante
02/08/2016 Orquesta Mónaco Orba Alicante
04/08/2016 Orquesta Montecarlo Orba Alicante
05/08/2016 Seven Crashers Orba Alicante
06/08/2016 Grupo Matrix Band Orba Alicante

-Actuaciones de orquestas | Orkestas.es -
La orquesta Montecarlo, la Tribu, la Seven Crashers i ademes dos orquestes el mateix dia????
Crec sincerament que en eixa pagima web algú sa equivocat en algo
Puntos:
03-06-16 09:01 #13154089 -> 13007590
Por:uno mes

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Ademes que pasa amb el dia 1 i 5 d'agots, no fan bous per la nit i fan orquestes????
Puntos:
03-06-16 14:05 #13154175 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Yo hue preguntat a les orquestes i les uniques que venen dexes son la génesis,Monaco i Matrix band
Puntos:
03-06-16 14:11 #13154177 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Lo demes es imposible que lajuntament eu pague
Puntos:
08-07-16 14:48 #13201690 -> 13007590
Por:Orbense

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
PROGRAMA FESTES ORBETA

Divendres 8 de Juliol

13.00 h – Volteig general de campanes i llançament de coets anunciant l’inici de les festes.

19.30 h – Trasllat del Crist a Orba i cercavila a càrrec de la “Unió Musical Orbense”.

Inauguració oficial de la barraca dels festers 2017.

20:00 concert de 4 rondalles que tocaran conjuntament.

00.00 h – Actuació del duo musical “Discovery”.

Dissabte 9 de Juliol

20.00 h – Recollida dels Comuniants en la Creu.

20.30 h – Processó en honor al Santíssim Crist de l’Agonia. A continuació traca multicolor i ramillet de focs artificials.

00.00 h – Actuació del Quartet “Músic Mirei”.

Diumenge 10 de Juliol

09.00 h – Missa matinal en l’Ermita d’Orbeta.

12.00 h – Missa en la església d’Orba.

19.00 h – Inauguració de l’exposició de regals fets per xiquets i xiquetes de les escoles Hispanidad i Ojo de Agua d’Orba i l’escola Mestral de Benidoleig al parc infantil d’Orbeta.

20.00 h – Animació de pallassos i pallasses de payaSOSpital per a un públic de 0 – 97 anys. Després s’entregaran els regals als pallassos i pallasses.

21.30 h – Fi de les festes amb sopar popular en Orbeta organitzat per els Festers 2017 i amenitzada pel grup musical “Somnis”-
Puntos:
09-07-16 00:35 #13201766 -> 13007590
Por:lagateta

RE: Festes 2016 (Maig,Juliol y Agost)
Traduït al valenciá, de sempre y el nostre, sinse paraules petants corcaes pels inmersors del catalá:

PROGRAMA DE FESTES DE ORBETA 2016

Divendres 8 de Juliol

13.00 h – Volteig general de campanes y tirá de coets volaors anunciant el inici de les festes.

19.30 h – Trasllat del Crist a Orba y pasacarrer a càrrec de la “Unió Musical Orbense”.

Inauguració oficial de la barraca dels festers 2017.

20:00 concert de 4 rondalles que tocaran conjuntament.

00.00 h – Actuació del duo musical “Discovery”.

Disapte 9 de Juliol

20.00 h – Arreplegá dels Comuniants en la Creu.

20.30 h – Provesó en honor al Santísim Cristo de l’Agonia. A continuació traca multicolor y ramellet de focs artificials.

00.00 h – Actuació del Quartet “Músic Mirey”.

Dumenge 10 de Juliol

09.00 h – Misa matinal en la Ermita d’Orbeta.

12.00 h – Misa en la iglésia d’Orba.

19.00 h – Inauguració de la exposició de regals fets per chiquets y chiquetes de les escoles Hispanidad y Ojo de Agua de Orba y la escola Mestral de Benidoleig al parc infantil de Orbeta.

20.00 h – Animació de payasos y payases de payaSOSpital pera un públic de 0 – 97 anys. Despues s’entregaran els regals als payasos y payases.

21.30 h – Fí de les festes en una sopá popular en Orbeta organisá per els Festers 2017 y amenisá pel grup musical “Somnis”-.

--------------------------------------------------------------

:::::::::::.miau..Remolon
Puntos:
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:26/06/2018
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com