Foro- Ciudad.com

Orba - Alicante

Poblacion:
España > Alicante > Orba
29-01-15 14:32 #12448798
Por:Orbense

Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
A vorem qui nes festes mos fan perque estos tenen pinta de gastaseu tot an música independentista i portar orquestes fluxes i an sopaes per a ells.
Puntos:
30-01-15 23:22 #12450727 -> 12448798
Por:agarralavaca

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Perdona, pero podries fer el favor d'escriure bé?
Em fan mal els ulls de vore les faltes que fas....I per cert, és de molt mal gust criticar les comissions de festes, quan fan un gran treball pel poble sense cobrar res...Pobret amargat
Puntos:
31-01-15 13:35 #12451096 -> 12450727
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
De amargat res domes dic que els dines son pe gastasels a les festes no per anarsen de sopaes debaes per ahí com va pasar un any i gastaseu an música indepndentista i orquestes fluxes.Que la majoria del poble lo que vol son bones orquestes i bons bous i dos Castells i una mascleta con deu mana.Ademes l´ejemple esta estos dos ultims anys les festes an estat molt ben organizaes no com atres anys.I cada uno escriu con li dona la gana.
Puntos:
01-02-15 18:50 #12452353 -> 12451096
Por:uno mes

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Ja sabeu quines orquestes venen enguany?
Ja sabeu com seran els castells i la mascletà?
Ja sabeu com seràn les ramaderies d'enguany?
Estic llegint i pareix que ja se sap tot asó, digueulo aixina el sabrem tots
Puntos:
01-02-15 20:38 #12452488 -> 12452353
Por:orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Encara nos sap res els bous suponc que els fara la A.S.T.O perque o sinos no valdran res pero tolo atre com forme son els festers deste any faran mes o menos lo que sa dit per asi.
Puntos:
03-02-15 13:29 #12454856 -> 12452488
Por:orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Trobe yo que portaran les orquestes fluxes i alguna bona perque si volen sopaes debaes i la música independentista.

Orquestes fluxes i de segon nivell:Limite,Titanic,Zepelin Band,Syberia,Twister,Wonder,Vertigo,Pato daniel...i atre orquestes mes fluxes ancara tipo la yukatan de lany passat.

Orquestes bones de primer nivell:Montecarlo,Tribu,Seven Crahers(antes crash),Euforia,Scream.

De totes estes trobe yo que portaran totes les fluxes i de segon nivel i com a molt una de les bones.Totes estes son les que sabia i que conexia perque treballat en alguna de elles cada una perteneix a una empresa.
Puntos:
05-02-15 23:59 #12457825 -> 12454856
Por:maldito

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Orbense, el que faran o no faran no es sap. Pero te de dir que revises un poc els nivells de les orquestes. Ja que l'Euforia o la Scream (sobretot) estan molt per baix del nivell d'Orquestes com la Limite, Titanic o Pato Daniel (pot ser sigues jove, pero revisa llibres de festes dels anys 2000 i anteriors i aquestes venien i eren les millors.

Respecte a Tribu etc, res que dir, tens tota la rao; encara que la Montecarlo l'ultim any que estigue en Orba desfaçada total.
Puntos:
06-02-15 13:59 #12458202 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Ahí uasdit eren ara ya no valen res an baxat prou al nivell.Yo les classifique a cada nivell com forme tiguen el montaje i conforme actúen lo que vajen sigut anys arrere no conta.I la euforia i la scream les superen an exes dos coses que dit yo encuant la Montecarlo an montaje i actuacio es una de les millors orquestes que nia ara matexa despues ya va la tribu i les atre quevia dit.
Puntos:
12-02-15 15:04 #12473142 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
A voreu quines festes mers roins mos fan perque la Comissio d´anguany tenen planta de ser gorrominos i sino cambien de idea les festes serán fluxes perque la idea que tenen com forme es vec yo es de guardarse los menos dos mil otres mil euros i que no siguen mes per anarsen a sopar a puestos de rics i no posane un de la bujaca tipo com van fer al 2012 que sen van anar a Benidorm i les sopaes que no sabem que es deguen fer debaes a los dines fe festes que el poble es va enterar yals van criticar prou.Que els dines son per a festes no per a que sels gasten domes per a ells i fajen una brutea de festes.
Puntos:
18-02-15 00:15 #12479385 -> 12457825
Por:maldito

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Orbense, ja teu vaig dir. Asabentat be d'eixes coses que dius, perque a lo millor et denuncia per injuries. Perque aixo no fou aixina. Eixos diners els torna l'alcalde en el mes d'Octubre després que els festers els posaren de la butxaca. Perque l'alcalde digue que pagava unes coses que arriba el moment i no eixiren els diners. Normal que si eren diners de la butxaca dels festers sels gastaren en ells.

Damunt feren un dia amb sopar a la plaça i duo-trio, on l'equip de futbol monta la barra etc etc.

Per ultim, dona asco escoltarte, eres mes repetitiu que els loros. Ocupat de la teva vida i deixa els festers; que de moment han sigut els que mes han treballat. Si trobes que ho tenien que fer mal, no haver colaborat amb ells.
Puntos:
18-02-15 11:23 #12479621 -> 12457825
Por:orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
No poses excuses que axo es mentira que una mare dexe any eu vq dir que naven a bemidorm i les sopaes que no as saben al duo o trio axo eu van fer per taparo un poc i perque la gent no els criticara per no dir el ridicul que van fer al primer dia de festes de angost al primer dissabte un cuarteto i un cucurucho del reves que dien que era discomobil.
Puntos:
18-02-15 23:47 #12480589 -> 12457825
Por:lagateta

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Orbense, esforçat un poquet en estudiar la llengua valenciana, fugint del cagalanet frut del analfabet lligüistic Pompeu Fabra, que escriuen molts per este foro, y intenta millorar la teua ortografia, de lo contrari el teu mensage no aplega a entendres pels atres. No t'heu dic pera atacarte.


No poses escuses que aixo es mentira que una mare d´eixe any heu va dir que anaven a Bemidorm i les sopaes que no es saben, al duo o trio aixo heu van fer pera taparo un poc i perque la gent no els criticara, per no dir el ridicul que van fer el primer dia de festes d'agost el primer disapte un cuartet i un cucurucho del reves que dien que era discomobil.

No vaig a profundisar en si les "i" o "y", les dobles "s", accents...etc

Si tens interes en millorar la teua ortografia y en l'intent no pareixer un catalanet de merdeta com els moniatos que te diuen que escrigues el seu "fals valenciá", enviam un privat. Estaré encantá de tirarte una maneta.

...................miau...Guiñar un ojo
Puntos:
19-02-15 16:20 #12481199 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Yo heu pose convullc no tinc que a parame a corregir fallos i si vols dir tots els fallos que fem tots obri unatre asunt.
Puntos:
20-02-15 01:04 #12481838 -> 12457825
Por:lagateta

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Tu mateix, pera mi ya esta tot dit.

D'ahón no n'hiá...

:::::::::::::.miau.. Remolon
Puntos:
28-02-15 08:30 #12490928 -> 12457825
Por:maldito

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Yeeee!!! El qui vuiga unes clases de Valenciá, que parle amb la mestra. (teniu en l'enllaç el primer tema.


https://www.youtube.com/watch?v=Ga7xA0kDdf0
Puntos:
28-02-15 12:57 #12491123 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
He sentit rumors de que volen portar la empresa de la titanic.
Puntos:
28-02-15 20:54 #12491473 -> 12457825
Por:maldito

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Ojala tornara la TITANIC
Puntos:
01-03-15 12:13 #12491883 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Pos yo nose que li trobes perque la Montecarlo i la tribu som millors an cuestio de montage i actucio i totes les orquestes de la seu empresa son totes de segon nivel incluida ella llevant seven crahers (antes crash)que si que es de primer nivell.
Puntos:
06-03-15 01:49 #12498058 -> 12457825
Por:Miguel Rumbo

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Jo aquest any estic un poc desconectat, tal volta siga perque hi ha moltes posibilitats de que no vaja a festes, perque vist com ha baixat el nivell en els ultims anys em fa molta llastima.

Pero el que realment vec una vertadera llastima es qui seran els que organitzen les festes l'any que ve. Segons tinc entes jo no hi ha cap associació ni penya del poble que haja volgut agafar el testic i organitzar les festes, i si de veres es aixi, segur que tornará a passar el que va ocorrer en 2008 i 2009. On, durant les festes de 2008 les barres es van mal rifar i els dines per organitzar festes es va pedre i despres en 2009 no es van poder fer unes bones festes i ho van acabar pagant els festers de 2010 perque en 2009 no va vindre molta gent degut a les males festes i no es van poder arreplegar els dines per fer unes bones festes.

Espere estar enganyat i que si que haja alguna penya o associació que organitze les festes de l'any que ve i que agafe els dines de les barres i no sels enbutjaque
Puntos:
06-03-15 19:54 #12498693 -> 12457825
Por:aorbaz

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
No patisques Rumbo, que amb la quantitat de gent que hi ha en este fòrum preocupada per les festes d'Orba, segur que ixen un bon grapat de voluntaris i es faran unes festes com mai s'han vist. Tin fe i esperança.
Puntos:
06-03-15 20:05 #12498707 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Al nivell a baxat algo pero no tant com dius lo unic que tu au dius perque an tigut que llevar dines del rock independentista que es lo que a tu tagra per a poder portar algunes orquestes bones i per al cuets,bous que es lo que li agra a la majoria del poble i lo que els agra a ells.
Puntos:
11-03-15 13:36 #12511596 -> 12457825
Por:Miguel Rumbo

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
aorbaz entenc que els teus comentaris son irónics i no entraré a comentar.

Orbense, em fa gràcia que digues que a mi m'agrada el rock independentista català, ahi demostres que no em coneixes molt, si no que tampoc llegeixes el que escric. Perque sempre he dit que no sols existeix rock independentista, hi ha molts altres grups de rock que fan musica reivindicativa, que aixo no vol dir independentista, sobre altres temes que no son ni polítics. Que tu sols conegues rock independentista demostra la teua ignorància musical.

I el que més gràcia em fa es que digues que han llevat dines del rock per a posarlo a orquestes bones i bous que es el que agrada a la majoria de la gent. Donant a entendre que com a mi m'agrada el rock, ja no m'agrada les demés coses, i m'agradaria que mirares un poquet de la historia bouera recient del poble i vegues quin paper he fet jo i si ho aconseguixes et sorprendràs, ja teu dic jo.

ES PODEN FER BONES FESTES PER A TOTS I AMB TOT, un altra cosa es que els que organitzen les festes tinguen suficient capacitat organitzativa per a fer-ho.
Puntos:
11-03-15 14:37 #12511669 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Pues a mi en van contar que lany que no en van fer no paraves de marejar exe any si que es van fer bones festes menos la orquesta de lutim dia que era fluxa. per a portar els grups que tagradaran a tu es te que portar orquestes fluxes i una bona i no digues que no es independentista que lany passat a la tendeta que venen camisetes dels grups es venien banderes dexes de la estrella.
Puntos:
11-03-15 14:42 #12511676 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Tots els grups que san portat asi orba estos ultims nou anys menos el 2013 que no sen va fer son independentistes perque casi tots diuen vixca el pv que no existix.
Puntos:
25-03-15 19:52 #12540974 -> 12457825
Por:maldito

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Si sols mirem el montatge; que vinga el grup de l'enllaç. Impresionant!!

https://www.youtube.com/watch?v=9IwFzB8xR0g
Puntos:
26-03-15 15:55 #12541849 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
I tambe lactucacio
Puntos:
26-03-15 16:00 #12541854 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Am pensaba que dies un orquesta que es lo que vol la majoria del poble no rock independentista pancatalanista que eu voleu cuatre gats.
Puntos:
07-04-15 17:34 #12553579 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Als festers denguany as veu que no an dit res perque lany passat per estes feches ya sabien les orquestes que venien a maig.Pero segons es rumoreja pel poble porten la empresa de la titanic segons diu la gent.Yo no se tan de secret total per portar axo.
Puntos:
22-04-15 16:48 #12580653 -> 12457825
Por:uno mes

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
INFORMACIO TRETA DE LA PAGINA WEB. ORKESTAS.COM


Fecha Orquesta Población Provincia

02/05/2015 Grupo liverpool Orba Alicante / Alacant
08/05/2015 Orquesta Titanic Orba Alicante / Alacant
09/05/2015 Orquesta Platino Orba Alicante / Alacant
Puntos:
22-04-15 17:22 #12580718 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Yo trobe que la titanic la veren de ver porta dissabte perque la platino esta ya masa vista i es de segon nivel perque la seua millor etapa ya ha passat i actuacions en te mol poques no com antes fa uns anys.
Puntos:
06-05-15 14:56 #12600633 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Que vos a paregut la presentacio? Per a mi a sigut mes sosa ni una carcasa ni res i damunt per per culpa de dos de compromis per orba no van voler posar al Himne de la Comunitat Valenciana i damunt van posar una canso dexes que no son valecianes per a que después diguen que no son indepedentistes i catalanistes als de compromis.
Puntos:
07-05-15 06:57 #12601704 -> 12457825
Por:maldito

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Orbense informat una miqueta abans de parlar i cagar-la una volta i una altra. Les carcasses no es tiraren perquè el teu alcalde no a fet res per a què deixaren disparar-les.
Puntos:
07-05-15 13:06 #12602113 -> 12457825
Por:Orbense

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Perdona que et diga que el alcalde ai no te res a vore si no sa fet es culpa de la comisio festes que no tenen dines o que no an vullgut netejar el bancalet de darrere o per alguna llei dexes que no pot posase an tans metros de les cases segons he sentit comentar.
Puntos:
07-05-15 17:30 #12602518 -> 12457825
Por:maldito

RE: Festes Orba 2015 (maig,juliol i agost)
Jajajajajajajajajajaja.
Puntos:
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:26/06/2018
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com