Foro- Ciudad.com

Orba - Alicante

Poblacion:
España > Alicante > Orba
15-05-12 21:02 #10061591
Por:agarralbou

Maedeu, que al campanar d'Orba no funciona.
Che, y al campanar no funciona, ni les campanes ni al rellonge.
M’enrecordat de les paraules que deya lagateta en l’atre fil:

“Vaig anar esposant algunes paraules d’este "programa de festes valencianisat".
Comensare per la mes aberrant que mos han posat els colaboracionistes catalaners y es la que fa menció a la Nostra patrona "La Mare de Deu dels DesAmparats” que li han fet el sacrilegi y burla de catalanisarla canviant la “a” per “e” - DesEmparats.”


Che, quina casualitat, y el campanar s’ha parat. uy yu yuy

Marededeu, al nom t’han canviat
Y pareix que gens t’ha agradat,
Cuan vegem que t’has agraviat
Y hasda al campanar has parat.

Mare de Deu de dels Desamparats
Els teus corders van descarrilats
Pero no patixques calamitats
Que algun dia voran les veritats.
Puntos:
15-05-12 22:20 #10061990 -> 10061591
Por:M_F_A

RE: Maedeu, que al campanar d
El teu cervell si que s'ha aparat Riendote
Puntos:
15-05-12 22:31 #10062082 -> 10061591
Por:agarralbou

RE: Maedeu, que al campanar d
Mira per on, y al teu cervell may ni jamay ha funcionat. Per aixo te diguen al deservellat.

"yo tinc molta fe en la Maedeu" (Soler Peris, J.: Els estudiants, 1934, p. 9)
Puntos:
15-05-12 22:47 #10062168 -> 10062082
Por:altiolavara

RE: Maedeu, que al campanar d
Che, casualitad, o no, pero al campanar es va fotre el dia de la Mare de Deu dels Desamparats. Remolon
Puntos:
15-05-12 23:32 #10062430 -> 10062168
Por:lagateta

RE: Maedeu, que al campanar d
Pos no m’havia enterat d’aixo, estic aborronà. Mira borreu este fil que a mi estes coses me fan “yu yu”.Confundido

Ah! y a vore si me voleu fer pagar al campanar ¿eh? Que vos veig vindre.

:::::::::::::::::::::::miau y au.. Triste
Puntos:
16-05-12 12:04 #10063775 -> 10062430
Por:altiolavara

RE: Maedeu, que al campanar d
Es va parar a les 11.33 en dia 13.
Puntos:
16-05-12 20:20 #10066054 -> 10063775
Por:aorbaz

RE: Maedeu, que al campanar d
Que canvien el campanar, o el rellotge, o al resposable, o tot. No és d'ara, ja fa anys que va de mal en pitjor, però en festes es nota més. De vergonya, cavallers, de vergonya. Vaja imatge d'Orba que donem. No hi ha més?
Puntos:
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:25/06/2018
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com