Foro-Ciudad.com AYUDA

Foros locales de todas las localidades de España

 
  Poblacion: 
Foro-ciudad > fincacha41 > Mensajes de fincacha41 Recordar esta Pagina
Pag. 1 2 3 4 5 6


26-02-15 16:59
#12489118
RE: comandu actualida
Me parecei muy curtitu pa too que temus y valemus.Mais me hubera gustau.Os Protagonistas,superan dal a pincelá.As imaginis da Plaza y calli a Ciai estupendas..Istu e un-aventan mais pa que veñan a velnus ySan Martín sera mais y millol cuñuciu.A herencia que nosus antepasaus nos desiorin a temus que cuidal entre tos.O Turismu foy sempri un-a das miñas apostas y sin creer que con él chegorin os hovus de oiru, temus que miralo con respetu y mais que naidi os que tenin responsabiliai en os temas da fala,gastrunumia,ecosistemas y otras alternativas.Estoy con Chenchu...pur aquí didin que a estatua do HONORABLI PUYOL num a tirorin,foy él que un-a noiti se tiró a pur un billeti de 20 Eurus...y num se le cai a cara de vergonza.
Soidi pa Tos
23-02-15 18:22
#12485497
RE: Tos a Toledu o Sábau 7 de Marzu
Quiriu Muñu:Comu eras un dos que diban a estal en Toledu o dia 7 y ei te había ditu de un-a Reunión en Mairil pa o día 26,te informu de que esta Reunión en o mismu sitiu as dedanovi trenta horas pasa a o dia 25
Gracias.
21-02-15 12:49
#12483153
RE: tia pupi
José MaryMuy Felizesde Sevilla y recordandu sempri a tua Mairi Pupy,recibi un abrazu.Guardu muy bos recordus de ela.Que descansi en Pa Gonzalu
20-02-15 17:46
#12482469
RE: tiu patan
Adios Patán:Si hubéramus escritu parti da tua via,cuantas follas hubéramus inchiu.Ya te fostis y too son recordus y anécdotas o que nos as desiau.Pasastis pur o lugal y con teis tratus,bar y otrus uficius,desiastis amigus y recordus.Os teis num te van a ulvial a mayuría de mañegus tampocu.Te chegó a hora.Descansa en PA.Gonzalu
17-02-15 12:56
#12478552
RE: Tos a Toledu o Sábau 7 de Marzu
Gracias MUÑU:GUADALUPI y treinta y un lugaris mais extremeñus,siguin pertenecendu a diócesis de Toledu..Esta situación ei a veñu reivindicandu en toas ocasios que e puiuGUADALUPIe nosa Patrona,templu e imagin están cargas de sintimentus en toos lugaris de Extremaura.Con esi fín,fai Novi anus se fidu a Asociación GUADALUPEX(míralo en Internet).As autoriais Eclesiásticas,num nos fain cauyu y ya e hora de que nos escutin,empecin a falal y nos den o que comu DIGNIAI dun Pueb lu(O extremeñu) nos correspondi.
Pa tratal de esti tema,si pois asisti a un-a Reunión en la Casa de Extremadura en Mairil-Gran Via 59 4º Izquierda a las 20 horas.Ei num poyu,si poera te daria un abrazu y presumiria de un mañegu que nos quel mutu a toos.Alí pregunta por Vicente Sánchez Cano ,que e o Presidenti
de Guadalupex.Soñamus que con as novas aperturas de esti Papa,nos escutin.CALARNUS NUNCA. ESPERU QUE A COLONIA DE MAÑEGUS EN MAIRIL ESTÉ ALI.Num te ulvis de asistil a REUNION .Forti abrazu y gracias pur tei interés. Gonzalu Aclaru: Reunión en Mairil o dia 26 de Esti mes en o Hogar Extremeñu Gran Via 59 4ºIz. as 20 horas..Adios Gonzalu
15-02-15 18:49
#12476730
Tos a Toledu o Sábau 7 de Marzu
Fai de anus levamus desde Sevilla 2.400 firmas,un-a gran pancarta que idia: SEÑOR CARDENAL LOS EXTREMEÑOS DEL EXTERIOR TAMBIEN QUEREMOS GUADALUPE PARA EXTREMADURA . Se nos uniran duas o tres asociacios de Mairil.
Pur as callis desde a Plaza de Zocodover,hasta o Palaciu Arzobispal,díbamus reclamandu o que en yusticia nos correspondi.Nos acompañaba a pulicia y mutus periodistas y fotógrafus.
As firmas tardorin en recollelas.Copia das mismas y carta se las enviamus a o Papa de entoncis y a o embaxiaol Señor Vázquez.Foi esti o únicu que nos contestó.
Pa o mismu fin y con a dirección de grandis personajis de Extremaura,se fundó GUADALUPEX.Esta Asociación,da cual soy vocal,ven reclamandu con educación,boas palabras y en reunios y tampocu nos fain cauyu.
Cansau,en o mes de Noviembri,con a presencia do D.General de Emigración,vulví ante a Federación de Casas Regionais en Andalucía,volvel a Toledu,invital a toas Asociacios de España(somus mais de cen) y a GUADALUPEX.
A estas fechas tenin cartas y folius pa firmas toas.O Presidenti Monagu.O Grupus de Asamblea,Os Obispus Extremaura,Arzobispu de Toledu y os meyus de Comunicacios princvipais da Región.....Toos pur digniai temus que levantar vodis reclamandu o que pur historia,sintimentu y espiritualiai,nos correspondi.Chitu ya estuvu a ve anteriol.Num sé si dirá esta.Velvus a algún en Toledu con un-a pancarta en nomi do FORU de San Martín,siria descojonanti.A´lí en a Plaza de Zocodover de Toledu,vos esperu as DODI DA MAÑAN. Un abrazu pa Toos GONZALU.
12-02-15 08:52
#12472719
RE: Podemos en Sevilla
Chenchu:O apilliu Yagüe que leva o netu de don Enriqui,nun asegura que era netu do General YagÜe.A mairy,Lali si e de Cáciris.Mais datus tos daré cuandu os teña.Gracias y Soidi.Gonzalu
12-02-15 08:45
#12472713
RE: otru mañegu que nos deisa
Pur mutus mutivus toos temus que choral a morti de Ñuñin.Foy muy quiriu pur toos.Prudenti,sirviol,traballaol.O trati mutas vedis en reunios con a Familia de Chon y creu que tamen le di pasus de piquininu.
Adios Ñuñín,nos as desiau boos recordus y num te vamus a ulvial.Abrazus pos teis y descansa en PA Gonzalu
11-02-15 08:04
#12471433
Podemos en Sevilla
Pur tratarsi de un-a familia muy cuñucia en San Martin que sempri viviran en a Plaza,os Morenus, tos descendentis de Don Enriqui Morenu y de doña Carmin,un dos netus afincau en Sevilla y fillu do Jue Juan Ignacio y a Profesora Eulalia(popularmenti cuñucius comu Chiqui y Laly)se preyenta comu numeru dois en a lista de Podemus pur Sevilla.

Juan Moreno Yague,varias vedis vistu en a Televisión,e abogau expertu en fraudis bancarius.El se encargará de redactar a midias de transparencia y anticorrupción que Podemus vay a preyentar en o sei programa electoral.
Me consta sei cariñu pur o lugal a o que vaycon frecuencia.Os pairis tenin novu Chale en a zona dos quintus,frenti a nova Hospederia.Me supoñu vai con boas intencios,de sel así,le deseu sorti.Gracias y bos dias. Gonzalu
25-01-15 20:22
#12444574
RE: 23 Matanza da Casa de Extremaurq
Q
!Qué boo dia y comu fidemus godal a dudentas ochenta persoas que desde Sevilla fomus a celebral a XXIII Matanza en o lugal de Zurbarán:Fuente de Cantos.Lástima que pur distancia y traballus,naidi do Foru,salvu CHITU,estuvu alí.Goyu de Carmelu,mandó a cuatru amigus.El pur operacios das mas,nun estuvu.Le deseamus que too le saya ben.
O cronista oficial de a Asociación pa o Foru,ya vos describi too.
!Pobri familia que nun tiña Matanza!En esti día,nos viñan recordus,saboris,vocabulariu,se apagaban fomis,se feya despensa y nos dábamus abrazus.He yustu que anu tras anu,recordemus aquelis momentus.Así poicu a poicu,vamus coñocendu a os lugaris,as yentis o admirabli patrimoniu que guardan,levandu pa Sevilla seis productus y de boca en boca o que temus y que pur cercanía,toos temus que coñocel.He esi nosu cumprumisu. Pa toos o Millol.Forti abrazu Gonzalu
Pag. 1 2 3 4 5 6 
Foro-ciudad.com -  Ultima actualizacion: 04/03/2015

Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-ciudad.com